Kotva
Nepřehlédněte
Zahájení školního roku 2019/2020
14.8.2019

Vážení rodiče a milí žáci,

v pondělí 2. 9. 2019 Vás přivítáme opět na naší škole, abychom společně vstoupili do nového školního roku. Zahájení pro školáky je v 8:00. Těšíme se na Vás. Kolektiv ZŠ a MŠ Běchary

Organizace školního roku 2019/2020
14.8.2019

Vážení rodiče, v sekci dokumenty je pro Vás připraven dokument"Organizace školního roku 2019/2020"

Slavnostní rozloučení se školním rokem 2018/2019
26.6.2019

Slavnostní rozloučení se školním rokem 2018/2019 od 15. 30 

"Rozloučení s předškoláky, Pasování čtenářů a Rozloučení s žáky pátého ročníku".

Rozhodnutí o přijetí do MŠ
16.5.2019

Vážení rodiče, v sekci dokumenty naleznete Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020.

Sportovní den v MŠ
30.5.2019

Sportovní den v MŠ

Návštěva knihovny V. Čtvrtka - MŠ
15.5.2019

Návštěva knihovny V. Čtvrtka v Jičíně -  MŠ

Školní výlet ZŠ
15.5.2019

Školní výlet ZŠ - Kost

Dopravní hřiště
21.5.2019

Dopravní hřiště Jičín

Zápis do MŠ
9.5.2019

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2019/2020

bude probíhat dne 9. května 2019

v době od 14,30 do 16,30 hod.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání v roce 2019/2020
9.4.2019

Vážení rodiče, v sekci dokumenty naleznete Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020.

Čarodějnické učení
30.4.2019

Čarodějnický den v MŠ a ZŠ

Den Země
16.4.2019

Ukliďme Česko, Den Země

Zlatá včela 2019
13.4.2019

Soutěž včelařských kroužků Královehradeckého kraje

Zápis pro školní rok 2019/2020
5.4.2019

Zápis do I. ročníku pro školní rok 2019/2020

Rodičovská konzultační schůzka
26.3.2019

Rodičovská konzultační schůzka od 15:00 - 16:00

Grassroots trenér mládeže FAČR
29.3.2019

Navštíví nás trenér p. Pankrác. 

Asertivita - Mgr. L. Nálevka
19.3.2019

Mgr. L. Nálevka - PPP Jičín, od 10:00

Vynášení Morany
19.3.2019

Vynášení Morany a vyhánění zimy ze vsi

Jarní prázdniny
11.3.2019

V týdnu od 11. 03. 2019 - 15. 03. 2019 jarní prázdniny v ZŠ a MŠ. 

Masopustní veselí v MŠ a ZŠ
8.3.2019

Masopust 

Divadlo Koloběžka
25.2.2019

Představení pro MŠ a ZŠ, Cirkus

Divadlo Kozlík
21.2.2019

Představení pro MŠ a ZŠ, Červená Karkulka

Sférické kino
12.2.2019

Promítání filmů pro MŠ a ZŠ

Pololetní prázdniny
1.2.2019

Pololetní prázdniny

Vydání vysvědčení za I. pololetí šk. r. 2018/2019
31.1.2019

Vydání  vysvědčení školákům za I. pololetí šk. r. 2018/2019

Pedagogická rada
23.1.2019

Pedagogická rada

Předškoláci navštíví 1. třídu
15.1.2019

Předškoláci navštíví 1. třídu ZŠ. S sebou : tašku, penál s pastelkami, pití. 

Zimní prázdniny
3.12.2018

Zimní prázdniny zahájeny v sobotu 22.12. 2018 a skončí ve středu 2. 1. 2019.

Vánoční posezení ZŠ, výroba vánoční dekorace
3.12.2018

Tradice a zvyky Vánoc, výroba vánoční dekorace.

Léčení s hudbou
8.12.2018

Vánoční vystoupení žáků pro seniory.

Mikulášská nadílka
6.12.2018

Návštěva Mikuláše v ZŠ a MŠ.

Mgr. L. Nálevka
4.12.2018

Mgr. L. Nálevka PPP Jičín - RCHMD - Mezilidské vztahy

Uspávání broučků
26.11.2018

Uspávání broučků 26.11.2018 , sraz před školou v 15,00 hod. 

Vánoční tvoření a Zpívání u stromu
30.11.2018

Vítání Adventu 2018 a společné tvoření s rodiči

Divadlo Kozlík
27.11.2018

 Pekelná brána - divadelní představení

Pásmo pohádek a písniček - Divadlo Štemberk
13.11.2018

Divadlo Štermberk

Konzultační schůzka rodičů
1.11.2018

Konzultační schůzka rodičů od 15:00 do 16:00

Pedagogická rada
7.11.2018

pedagogická rada

Podzimní prázdniny
29.10.2018

Provoz v MŠ během podzimních prázdnin 29. 10. a 31. 10. 2018 zajištěn

Malý princ
25.10.2018

Hudební divadlo Hradec Králové - Jičín

Cukrová matematika
15.10.2018

Mgr. R. Drobná

Adaptační odpoledne ZŠ
2.10.2018

RCHMD - Mgr. L. Nálevka

Červený den MŠ
26.9.2018

Červený den v MŠ, prosíme o červené triko. Děkujeme

Pohádkové Mnichovo Hradiště
27.9.2018

Prohlídka zámku s princeznou a pohádkovou vílou

Divadlo Koloběžka
19.9.2018

"Velká houbařská pohádka"

Dopravní hřiště
18.9.2018

-odjezd v 8.30 autobusem, návrat kolem 14.00

3. 9. 2018
30.8.2018

Zahájení školního roku 2018/2019

 
 
Rozvrhy
Mapa webu
A
A
A

O Základní škole

Vloženo: 5.6.2017 | Autor: admin| Zobrazeno: 779x | Upravil: Rihova

Vítejte na stránkách Základní a Mateřské školy v Běcharech.

Školní rok 2018/2019

Školní rok 2008/2009 byl velkým zlomem v životě žáků naší školy, ale i jejich pedagogů. Od tohoto roku jsou všichni žáci vyučováni podle školního vzdělávacího programu, který je nazvaný „Každý něco umí„.

Cílem programu je ukázat cestu každému žákovi, jak být dobrý a úspěšný, sledujeme především, aby si dokázali naši žáci věřit, aby poznali své silné stránky, ale i své slabiny. Chceme vychovávat mladé osobnosti se zdravým sebevědomím, které se jednou dokážou postavit do života.

Těm, kteří nemají takové předpoklady k úspěšnému zvládnutí učiva, se snažíme svým postojem a neustálým působením dokazovat, že si jich vážíme pro jiné stránky jejich osobnosti, především pro jejich volní vlastnosti, manuální zručnost, sportovní úspěchy. Tyto snahy korespondují se zájmovými kroužky, které ve škole pracují a kde každý žák má možnost uplatnit své schopnosti.

Všechny tyto snahy se promítají do samotné výuky. Vzhledem k menšímu počtu žáků ve třídách je větší možnost využívání individuálního přístupu k žákům a mnohem lepší možnost upravit tempo výuky podle stupně vývoje žáka. Naše příprava na vyučování vždy sleduje a respektuje žáky nadané a žáky slabší. Pro každého žáka se připravuje taková činnost, která vychází z jeho schopností a dovedností, takže i ten slabší žák dokáže být ve výuce úspěšný a zažívá pocit spokojenosti z dosažených výsledků. Do hodin zařazujeme hry, zajímavější formy práce, snažíme se, aby každý žák byl plně vtažen do samotného vyučovacího procesu. Nedílnou součástí při výuce bývá využívání interaktivních tabulí, které jsou v každé třídě a výukové programy na počítačích. Při spojení ročníků pomáhají starší děti mladším spolužákům, učí se pracovat samostatně, což je velká výhoda pro jejich pozdější studium. V prostředí malé školy se daří úspěšněji předcházet sociálně patologickým jevům (kouření, šikaně).

Každou vyučovací hodinu se snažíme vytvořit efektivní, protože to je cesta, která vede k dosažení požadovaných výstupů. V principu skupinového vyučování zaměstnáváme žáky všech ročníků tak, aby se vzájemně nerušili. Zároveň uplatňujeme principy tzv. otevřené třídy, kdy žáci patřící k jednomu ročníku se pro některé předměty spojují s žáky jiného ročníku. Součastně během výuky zvyšujeme také sociální kooperaci mezi žáky, kdy jsou samotní žáci častěji vystavovány příležitostem ke spolupráci mezi sebou a vytvářejí si součastně respekt k ostatním spolužákům, ale i ke všem pracovníkům školy. Ve škole vládne téměř rodinná atmosféra, pro děti vytváříme méně stresující prostředí než ve velké škole.

Snahou školy je otevřít se rodičům či veřejnosti, a to nejen v den otevřených dveří. Mezi důležité priority patří úzká spolupráce s mateřskou školou a zřizovatelem školy.

Snahou nás pedagogů je působit na žáky tak, aby měli zdravé sebevědomí, vedeme je k tomu, aby dokázali vyslovit svůj názor, byli schopni ho zdůvodnit, měli by být přemýšliví a tvořiví. Měli by být funkčně gramotní, dokázat si vyhledat potřebné informace a dokázat s nimi následně pracovat. Měli by zvládnout základní výstupy při práci s počítačem. Zaměřujeme se na uplatňování a práci s mateřským jazykem, na vzájemnou komunikaci mezi vrstevníky a všemi pracovníky školy.

Také v tomto roce připravujeme pro naše žáky plno řadu akcí. Podrobnosti o jednotlivých akcích, které budou probíhat na naší škole naleznete v sekci Aktualit.

Projekty – o nich více v odkazu Projekty.

Ředitelka školy, Mgr. Alena ŘíhováZákladní škola a Mateřská škola Běchary

(adresa školy: Běchary 5, 507 32 Kopidlno)

umožňuje rodičům po předchozí domluvě na tel.: 493 551 433 nebo na e-mailové adrese: skolabechary@seznam.cz

·         nahlédnout do hodin 

·         prohlédnout si prostory školy a učeben

·         vidět výrobky našich žáků a výzdobu školy

Vy, kteří ještě nejste pevně rozhodnuti, kam dáte svého budoucího prvňáčka, máte jedinečnou příležitost nahlédnout do výuky, poznat pedagogy školy a seznámit se se stylem jejich práce.

Nabízíme Vám :

·         individualizovanou výuku (tzn. dostatek času pro žáky nadané i žáky s poruchami učení)

·         prvky moderní výuky (interaktivní tabule,počítačové výukové programy, projektové vyučování...)

·         mnoho zájmových kroužků a aktivit

·         výuka  světového jazyka –  angličtina již od 2. ročníku ZŠ

·         kurz plavání

·         školní družinu a školní jídelnu

 


Učitelé ZŠ 2018/2019

Mgr. Alena Říhová, ředitelka, třídní učitelka 3. – 5. ročníku

Mgr. Jana Nováková, třídní učitelka 1. – 2 . ročníku

Šárka Starsyová, vyučující Aj

Iva Šourková, vychovatelka ŠD, metodik prevence

Hana Mlejnecká, Milena Donátová -  asistent pedagoga