Kotva
Nepřehlédněte
O pejskovi a kočičce
3.11.2021

Divadelní představení

Vánoční téma
3.11.2021

Vánoční téma - PPP Jičín, Mgr. L. Nálevka

Zimní prázdniny
3.11.2021

Ve dnech zimních prázdnin 23. 12. 2021 - 02. 01. 2022 bude MŠ a ZŠ uzavřena. Vyučování začne v pondělí  03. 01. 2022.

Rozvrhy
Mapa webu
A
A
A

Zlatá včela 2019

Vloženo: 5.6.2017 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 1671x
Projekt Zlatá včela 2019 je realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

PRIMAVIZUS - Osvědčení (Velikost: 200.63 kB)

Projekt: Zlepšení kvality vzdělávání na ZŠ a MŠ Běchary

  • registrační číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0./0.0./16-022/0006855
  • Projekt: Čteme dětem 20 minut denně : Celé Česko čte dětem (Velikost: neznámá)
  • Projekt: „Další vzdělávání pedagogických pracovníků k jejich vyšší konkurenceschopnosti“

Tato škole je zapojena do projektu_ (Velikost: neznámá)

  • Projekt: FÍHA- DÝHA, v září 2014 se naše škola zapojila do celorepublikového projektu FÍHA – DÝHA.

Projekt FÍHA – DÝHA realizují největší čeští zpracovatelé dýhy a výrobci dýhovaných produktů v České republice.  Více informací na www.fihadyha.cz.

  • Projekt: Ovoce do škol

 

EU peníze školám

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

 

Číslo operačního programu:

CZ.1.07

Název operačního programu:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název projektu:

Zlepšení podmínek pro vzdělání

Číslo projektu:

CZ.1.07/1.4./21.2018

Datum zahájení projektu:

1.4.2011

Předpokládané datum ukončení projektu:

30.9.2013

Celková výše finanční podpory:

311846,- Kč

 

Realizace projektu je rozdělena do tzv. šablon, které se zaměřují na různé vzdělávací oblasti a rozdílné klíčové aktivity.

Inovace je šablona zaměřená na práci pedagogů – vytváření nových nebo inovaci stávajících výukových materiálů, které je nutno v rámci projektu ověřit ve výuce.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) – šablona, z níž se hradí náklady na vzdělávací semináře, kurzy

V rámci všech šablon je možno dle přesných pokynů MŠMT nakupovat didaktické učební pomůcky potřebné k realizaci školou zvolených šablon

 

Realizace šablon v ZŠ  a MŠ Běchary, okres Jičín

ve školním roce 2011/2012

DVPP

Vzdělávání   pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií

 

ZŠ zpracovává v rámci šablony III/2 DUMy pro tyto tematické oblasti:

2. roč.

Mgr. Jana Vávrová

Jazyk a jazyková komunikace

3.,4.,5. ročník

Oldřich Suchoradský

Člověk a jeho svět

 

Realizace šablon v ZŠ a MŠ Běchary, okres Jičín 

ve školním roce 2012/2013

DVPP

Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií

ZŠ zpracovala a ověřila v rámci šablony III/2 DUMy:

5. ročník – Mgr. Lucie Jurycová – Matematika a její aplikace
3. a 5. ročník – Iva Šourková – Člověk a jeho svět, předměty Prvouka a Přírodověda
4. a 5. ročník – Mgr. Jana Vávrová, Lilija Maťažová – Člověk a jeho svět – předmět Vlastivěda

 

DUMy jsou dostupné ke stažení zde.

 

 

 

 

Naše ZŠ a MŠ Běchary se zapojila do programu Recyklohraní.

Školní Recyklační program Recyklohraní vznikl

v září roku 2008 se záměrem podpořit environmentální výchovu

na základních a středních školách v České republice. Cílem

projektu je prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti

třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost

se zpětným odběrem baterií a použitých drobných

elektrozařízení. Nad projektem převzalo záštitu MŠMT České

republiky a je spolufinancován zakládajícími společnostmi, které se

v České republice specializují na zpětný odběr a recyklaci.

ASEKOL s.r.o. – zpětný odběr elektrozařízení

ECOBAT s.r.o. – zpětný odběr baterií

EKO-KOM a.s. – zpětný odběr a využití odpadů z obalů

EKOLAMP s.r.o. – zpětný odběr osvětlovacích zařízení

Projekt je určen všem MŠ, ZŠ i SŠ v České republice a účast v něm je zcela bezplatná. Zdarma je i

dodání sběrných nádoby na použité baterie a vysloužilé drobné elektrozařízení a také následný odvoz po

jejich naplnění.

Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických herpraktických činností,

kvízů a menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a vysloužilého

drobného elektrozařízení. Za plnění úkolů a sběr získávají školy body, které si pak mohou v našem

speciálním internetovém katalogu vyměnit za různé odměny, charakteru výtvarných či sportovních

potřeb, her, školních pomůcek, nebo také vstupenek do divadel, kin a zoo.

Pedagogům navíc nabízí Recyklohraní již dva díly speciální výukové sady EKO-Abeceda, která usnadní

zapojení tématu recyklace a zpětného odběru odpadů do školní výuky. Každá sada obsahuje lektorskou

příručku a scénáře výukových hodin pro I. i II. stupeň včetně pracovních listů a pomůcek. První díl EKO –

Abecedy zpracovává téma zpětného odběru a recyklace spotřebičů, druhý díl je věnován třídění a

nakládání s komunálním odpadem. EKO – Abecedu obdrží každá registrovaná škola zdarma.

Prostřednictvím webových stránek poskytuje Recyklohraní také zajímavé odkazy na exkurze pro školy

do zpracovatelských firem, nabízí ke stažení výukové materiály s tematikou recyklace a třídění opadů a

rovněž provozuje speciální diskusní fórum pro učitele, zaměřené na problematiku environmentální

výchovy ve školách.

Více informací Vám poskytneme na emailové adrese info@recyklohrani.cz a k dispozici je Vám rovněž

Modrá linka 844 100 101, kde zodpovíme všechny Vaše dotazy týkající se školního recyklačního programu

Recyklohraní.