Kotva
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
Rozvrhy
Mapa webu
A
A
A

Projekty

Vloženo: 5.6.2017 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 4446x

 

Zlatá včela 2019

Projekt Zlatá včela 2019 je realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

 

PRIMAVIZUS - Osvědčení

Projekt: Zlepšení kvality vzdělávání na ZŠ a MŠ Běchary

  • registrační číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0./0.0./16-022/0006855
  • Projekt: Čteme dětem 20 minut denně : Celé Česko čte dětem
  • Projekt: „Další vzdělávání pedagogických pracovníků k jejich vyšší konkurenceschopnosti“

Tato škole je zapojena do projektu_

  • Projekt: FÍHA- DÝHA, v září 2014 se naše škola zapojila do celorepublikového projektu FÍHA – DÝHA.

Projekt FÍHA – DÝHA realizují největší čeští zpracovatelé dýhy a výrobci dýhovaných produktů v České republice.  Více informací na www.fihadyha.cz.

  • Projekt: Ovoce do škol

 

EU peníze školám

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

 

Číslo operačního programu:

CZ.1.07

Název operačního programu:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název projektu:

Zlepšení podmínek pro vzdělání

Číslo projektu:

CZ.1.07/1.4./21.2018

Datum zahájení projektu:

1.4.2011

Předpokládané datum ukončení projektu:

30.9.2013

Celková výše finanční podpory:

311846,- Kč

 

Realizace projektu je rozdělena do tzv. šablon, které se zaměřují na různé vzdělávací oblasti a rozdílné klíčové aktivity.

Inovace je šablona zaměřená na práci pedagogů – vytváření nových nebo inovaci stávajících výukových materiálů, které je nutno v rámci projektu ověřit ve výuce.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) – šablona, z níž se hradí náklady na vzdělávací semináře, kurzy

V rámci všech šablon je možno dle přesných pokynů MŠMT nakupovat didaktické učební pomůcky potřebné k realizaci školou zvolených šablon

 

Realizace šablon v ZŠ  a MŠ Běchary, okres Jičín

ve školním roce 2011/2012

DVPP

Vzdělávání   pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií

 

ZŠ zpracovává v rámci šablony III/2 DUMy pro tyto tematické oblasti:

2. roč.

Mgr. Jana Vávrová

Jazyk a jazyková komunikace

3.,4.,5. ročník

Oldřich Suchoradský

Člověk a jeho svět

 

Realizace šablon v ZŠ a MŠ Běchary, okres Jičín 

ve školním roce 2012/2013

DVPP

Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií

ZŠ zpracovala a ověřila v rámci šablony III/2 DUMy:

5. ročník – Mgr. Lucie Jurycová – Matematika a její aplikace
3. a 5. ročník – Iva Šourková – Člověk a jeho svět, předměty Prvouka a Přírodověda
4. a 5. ročník – Mgr. Jana Vávrová, Lilija Maťažová – Člověk a jeho svět – předmět Vlastivěda

 

DUMy jsou dostupné ke stažení zde.

 

 

 

 

Naše ZŠ a MŠ Běchary se zapojila do programu Recyklohraní.

Školní Recyklační program Recyklohraní vznikl

v září roku 2008 se záměrem podpořit environmentální výchovu

na základních a středních školách v České republice. Cílem

projektu je prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti

třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost

se zpětným odběrem baterií a použitých drobných

elektrozařízení. Nad projektem převzalo záštitu MŠMT České

republiky a je spolufinancován zakládajícími společnostmi, které se

v České republice specializují na zpětný odběr a recyklaci.

ASEKOL s.r.o. – zpětný odběr elektrozařízení

ECOBAT s.r.o. – zpětný odběr baterií

EKO-KOM a.s. – zpětný odběr a využití odpadů z obalů

EKOLAMP s.r.o. – zpětný odběr osvětlovacích zařízení

Projekt je určen všem MŠ, ZŠ i SŠ v České republice a účast v něm je zcela bezplatná. Zdarma je i

dodání sběrných nádoby na použité baterie a vysloužilé drobné elektrozařízení a také následný odvoz po

jejich naplnění.

Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických herpraktických činností,

kvízů a menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a vysloužilého

drobného elektrozařízení. Za plnění úkolů a sběr získávají školy body, které si pak mohou v našem

speciálním internetovém katalogu vyměnit za různé odměny, charakteru výtvarných či sportovních

potřeb, her, školních pomůcek, nebo také vstupenek do divadel, kin a zoo.

Pedagogům navíc nabízí Recyklohraní již dva díly speciální výukové sady EKO-Abeceda, která usnadní

zapojení tématu recyklace a zpětného odběru odpadů do školní výuky. Každá sada obsahuje lektorskou

příručku a scénáře výukových hodin pro I. i II. stupeň včetně pracovních listů a pomůcek. První díl EKO –

Abecedy zpracovává téma zpětného odběru a recyklace spotřebičů, druhý díl je věnován třídění a

nakládání s komunálním odpadem. EKO – Abecedu obdrží každá registrovaná škola zdarma.

Prostřednictvím webových stránek poskytuje Recyklohraní také zajímavé odkazy na exkurze pro školy

do zpracovatelských firem, nabízí ke stažení výukové materiály s tematikou recyklace a třídění opadů a

rovněž provozuje speciální diskusní fórum pro učitele, zaměřené na problematiku environmentální

výchovy ve školách.

Více informací Vám poskytneme na emailové adrese info@recyklohrani.cz a k dispozici je Vám rovněž

Modrá linka 844 100 101, kde zodpovíme všechny Vaše dotazy týkající se školního recyklačního programu

Recyklohraní.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.