Kotva
Nepřehlédněte
Odvolání sobotního vystoupení v Běcharské hospodě
6.12.2018

Vážení rodiče, vzhledem k velké nemocnosti dětí, odvoláváme sobotní vystoupení dětí na Léčení s hudbou, které se mělo konat 8. 12. 2018.

Zimní prázdniny
3.12.2018

Zimní prázdniny zahájeny v sobotu 22.12. 2018 a skončí ve středu 2. 1. 2019.

Vánoční posezení ZŠ, výroba vánoční dekorace
3.12.2018

Tradice a zvyky Vánoc, výroba vánoční dekorace.

Léčení s hudbou
8.12.2018

Vánoční vystoupení žáků pro seniory.

Mikulášská nadílka
6.12.2018

Návštěva Mikuláše v ZŠ a MŠ.

Mgr. L. Nálevka
4.12.2018

Mgr. L. Nálevka PPP Jičín - RCHMD - Mezilidské vztahy

Uspávání broučků
26.11.2018

Uspávání broučků 26.11.2018 , sraz před školou v 15,00 hod. 

Vánoční tvoření a Zpívání u stromu
30.11.2018

Vítání Adventu 2018 a společné tvoření s rodiči

Divadlo Kozlík
27.11.2018

 Pekelná brána - divadelní představení

Pásmo pohádek a písniček - Divadlo Štemberk
13.11.2018

Divadlo Štermberk

Konzultační schůzka rodičů
1.11.2018

Konzultační schůzka rodičů od 15:00 do 16:00

Pedagogická rada
7.11.2018

pedagogická rada

Podzimní prázdniny
29.10.2018

Provoz v MŠ během podzimních prázdnin 29. 10. a 31. 10. 2018 zajištěn

Malý princ
25.10.2018

Hudební divadlo Hradec Králové - Jičín

Cukrová matematika
15.10.2018

Mgr. R. Drobná

Adaptační odpoledne ZŠ
2.10.2018

RCHMD - Mgr. L. Nálevka

Červený den MŠ
26.9.2018

Červený den v MŠ, prosíme o červené triko. Děkujeme

Pohádkové Mnichovo Hradiště
27.9.2018

Prohlídka zámku s princeznou a pohádkovou vílou

Divadlo Koloběžka
19.9.2018

"Velká houbařská pohádka"

Dopravní hřiště
18.9.2018

-odjezd v 8.30 autobusem, návrat kolem 14.00

3. 9. 2018
30.8.2018

Zahájení školního roku 2018/2019

 
 
Rozvrhy
Mapa webu
A
A
A

Vnitřní řád školní jídelny

Vloženo: 5.6.2017 | Autor: admin| Zobrazeno: 732x | Upravil: admin

Vnitřní řád školní jídelny Základní školy a Mateřské školy Běchary:

Čj. – 307 / 2015
Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015
Vyplývá ze:
– Zákona č.561/2004 Sb.o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
– Vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování,ve znění pozdějších předpisů
– Vyhlášky 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů
– Platných hygienických předpisů
Organizace provozu
1. Žák i zaměstnanec mají právo odebrat jídlo ze školní jídelny pouze je-li přítomen ve škole. Na vrácení stravného má strávník nárok za každý stravovací den, na který je odhlášen včas tj. den předem do 13 hodin, než zůstane doma. První den nemoci si může dítě/žák, zák. zástupce jídlo odnést, další neodhlášené obědy propadají. Při vyzvednutí do jídlonosičů další dny nepřítomnosti bude připočítána režie 30,-Kč k ceně potravin. Telefon do školní jídelny – 493 551 433.
2. Strávník je ke stravování přihlášen vyplněním předepsaného tiskopisu (přihláška ke stravování)
3. Poplatky za stravné se platí vždy předem do konce měsíce
– Složenkou na požádání ve školní jídelně
– Bankovním převodem
– V hotovosti u paní Vodákové – poslední týden v měsíci od 7 – 8,30 hod.
od 13 – 14,45 hod.
Při nedodržení platebních podmínek nebude možno strávníkovi poskytovat stravu!
KALKULACE JÍDEL
Strávníci 3-6 let (MŠ)
přesnídávka 6 Kč
oběd 18 Kč
svačina 6 Kč celkem 30 Kč
Strávníci 7-10 let (MŠ)
přesnídávka 7 Kč
oběd 22 Kč
svačina 6 Kč celkem 35 Kč
Strávníci 7-10 let (ZŠ)
oběd 22 Kč
Strávníci 10 – 14 let
oběd 24 Kč
Zaměstnanci oběd 24 Kč
Cizí strávníci oběd 60Kč (24,- FN +24,-VR+12,- MR)
4. Výdej obědů pro MŠ 11,30 – 12,00, pro žáky od 11,40 – 12, 00 hod. a od 12, 35 – 13, 00 hod. Výdej do jídlonosičů od 11, 15 hod a pro cizí strávníky od 12,05 – 13,00 hodin.
5. Do jídelny přichází strávník bez tašky a svrchního oděvu, ty zůstanou na chodbě ve vymezeném prostoru. V jídelně konají dohled pedagogové, kteří dohlédnou na čistotu rukou a chování žáků při výdeji a konzumaci jídla. Použité nádobí odkládají na okénko k tomu určené. Není dovoleno vynášet jídlo mimo školní jídelnu!!!
6. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny provozního řádu, dohlížejícímu pedagogovi a personálu kuchyně. Chovat se ukázněně, ohleduplně a v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování. Všechny závady ať technického nebo hygienického rázu nahlásit zaměstnanci ŠJ.
7. Mimořádný úklid během výdejní doby zajišťují kuchařky (rozbité nádobí, vylité nápoje,..)
8. Pravidla úklidu a dezinfekce ve ŠJ jsou součástí Vnitřního provozního řádu a sanitačního řádu
9. Při nevolnosti,úrazu, nebo jiné závažné události jsou strávníci povinni ihned tuto skutečnost nahlásit dohlížejícímu pedagogovi, vedoucí školní jídelny,případně kuchařce.
10. Případné dotazy a připomínky ke školnímu stravování hlaste ihned vedoucí ŠJ.
11. Jídelní lístek je vyvěšován na chodbě pro dětské strávníky, v jídelně pro cizí strávníky a na web. stránkách školy- zsbechary@seznam.cz
12. Tento vnitřní řád je k dispozici na nástěnce ve školní jídelně a na nástěnce ve vestibulu školy.
13. V době nemoci, ošetřování člena rodiny a mateřské dovolené hradí zaměstnanec při odběru jídla cenu platnou pro cizí strávníky tzn. 60,-Kč.
14. Obědy vydané do jídlonosičů jsou určeny k okamžité spotřebě a školní jídelna zodpovídá za kvalitu a nezávadnost jídla do doby naplnění do přepravních jednoporcových nádob. Ty nesmějí být ze skla,nebo jiných rozbitných materiálů a musí být vždy čisté!!!!
15. Pracovní doba ŠJ – od 6,15 hod. – 14,45 hodin
16. Telefon: 493 551 433,e-mail: skolabechary@seznam.cz
V Běcharech dne 27. 8. 2015

Směrnice k provozu ŠJ (Velikost: 27.44 kB)