Kotva
Nepřehlédněte
Zápis do MŠ
11.5.2022

Vážení rodiče, zápis do MŠ se uskuteční 11.5.2022 od 15,30 hod. 

Rozvrhy
Mapa webu
A
A
A

Vnitřní řád školní jídelny

Vloženo: 5.6.2017 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 1696x

Vnitřní řád školní jídelny Základní školy a Mateřské školy Běchary:

Čj. – 307 / 2015
Platnost dokumentu: od 1.1.2020
Vyplývá ze:
– Zákona č.561/2004 Sb.o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
– Vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování,ve znění pozdějších předpisů
– Vyhlášky 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů
– Platných hygienických předpisů
Organizace provozu
1. Žák i zaměstnanec mají právo odebrat jídlo ze školní jídelny pouze je-li přítomen ve škole. Na vrácení stravného má strávník nárok za každý stravovací den, na který je odhlášen včas tj. den předem do 13 hodin, než zůstane doma. První den nemoci si může dítě/žák, zák. zástupce jídlo odnést, další neodhlášené obědy propadají. Při vyzvednutí do jídlonosičů další dny nepřítomnosti bude připočítána režie 30,-Kč k ceně potravin. Telefon do školní jídelny – 493 551 433.
2. Strávník je ke stravování přihlášen vyplněním předepsaného tiskopisu (přihláška ke stravování)
3. Poplatky za stravné se platí vždy předem do konce měsíce
– Složenkou na požádání ve školní jídelně
– Bankovním převodem
– V hotovosti u paní Vodákové – poslední týden v měsíci od 7 – 8,30 hod.
od 13 – 14,45 hod.
Při nedodržení platebních podmínek nebude možno strávníkovi poskytovat stravu!
KALKULACE JÍDEL
Strávníci 3-6 let (MŠ)
přesnídávka 7,- Kč
oběd 20,- Kč
svačina 7,- Kč celkem 34,- Kč
Strávníci 7-10 let (MŠ)
přesnídávka 8,- Kč
oběd 24,- Kč
svačina 8,- Kč celkem 40,- Kč
Strávníci 7-10 let (ZŠ)
oběd 24,- Kč
Strávníci 10 – 14 let
oběd 26,-Kč
Zaměstnanci oběd 26,- Kč
Cizí strávníci oběd 65,-Kč 
4. Výdej obědů pro MŠ 11,30 – 12,00, pro žáky od 11,40 – 12, 00 hod. a od 12, 35 – 13, 00 hod. Výdej do jídlonosičů od 11, 15 hod a pro cizí strávníky od 12,05 – 13,00 hodin.
5. Do jídelny přichází strávník bez tašky a svrchního oděvu, ty zůstanou na chodbě ve vymezeném prostoru. V jídelně konají dohled pedagogové, kteří dohlédnou na čistotu rukou a chování žáků při výdeji a konzumaci jídla. Použité nádobí odkládají na okénko k tomu určené. Není dovoleno vynášet jídlo mimo školní jídelnu!!!
6. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny provozního řádu, dohlížejícímu pedagogovi a personálu kuchyně. Chovat se ukázněně, ohleduplně a v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování. Všechny závady ať technického nebo hygienického rázu nahlásit zaměstnanci ŠJ.
7. Mimořádný úklid během výdejní doby zajišťují kuchařky (rozbité nádobí, vylité nápoje,..)
8. Pravidla úklidu a dezinfekce ve ŠJ jsou součástí Vnitřního provozního řádu a sanitačního řádu
9. Při nevolnosti,úrazu, nebo jiné závažné události jsou strávníci povinni ihned tuto skutečnost nahlásit dohlížejícímu pedagogovi, vedoucí školní jídelny,případně kuchařce.
10. Případné dotazy a připomínky ke školnímu stravování hlaste ihned vedoucí ŠJ.
11. Jídelní lístek je vyvěšován na chodbě pro dětské strávníky, v jídelně pro cizí strávníky a na web. stránkách školy- zsbechary@seznam.cz
12. Tento vnitřní řád je k dispozici na nástěnce ve školní jídelně a na nástěnce ve vestibulu školy.
13. V době nemoci, ošetřování člena rodiny a mateřské dovolené hradí zaměstnanec při odběru jídla cenu platnou pro cizí strávníky tzn. 65,-Kč.
14. Obědy vydané do jídlonosičů jsou určeny k okamžité spotřebě a školní jídelna zodpovídá za kvalitu a nezávadnost jídla do doby naplnění do přepravních jednoporcových nádob. Ty nesmějí být ze skla,nebo jiných rozbitných materiálů a musí být vždy čisté!!!!
15. Pracovní doba ŠJ – od 6,15 hod. – 14,45 hodin
16. Telefon: 493 551 433,e-mail: skolabechary@seznam.cz
V Běcharech dne 27. 8. 2015

Směrnice k provozu ŠJ (Velikost: 26.8 kB)

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.